Tag Archives: bursa nilüfer ses yalıtım

Bursa Nilüfer Ses Yalıtım İşleri

2 3 4 5 6 ses-yalitimiBursa Nilüfer Ses Yalıtım İşleri
SES YALITIMI NEDİR ?

 

1-Ses yalıtımı nedir?

İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses yalıtımı; yaşanan ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve sinema, kayıt stüdyosu gibi mekanlarda uygun kullanım koşulları oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalardır.
2- Gürültüden neden korunmalıyız?

Gürültünün insan üzerinde psikolojik ve fizyolojik pek çok zararı bulunmaktadır. Gürültü, hastalıklara yol açan stresin en önemli nedenlerindendir. Bu hastalıkları kısaca şöyle sıralayabiliriz: Sinirlilik, algılama güçlüğü, iş veriminde düşüş, uykusuzluk, dolaşım sistemi bozuklukları, çeşitli vücut salgılarında anormallik, kalıcı işitme kayıpları, hamile bayanlarda erken doğum ve düşük.

3- Ses yalıtımı yaptırmaz ve gürültüden korunmazsak ne olur?

Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla kanıksamış olsa bile zararları artarak devam edecektir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme kayıplarının ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır. Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte, dikkatlerinin dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir.

4– Ses yalıtımı nerelerde yapılmalıdır?

Ses yalıtımı;
– Gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanlarda (konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri vb.)
– Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken alanlarda (jeneratör, hidrofor, kalorifer, yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb.)
– Kullanım koşulu sese bağlı alanlarda (sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayıt stüdyosu vb.)
yapılmalıdır.

5- Ses yalıtımı nasıl yapılır?

Yapıyı planlarken ses yalıtımı dikkate alınmalıdır. Ayrıca yapıların duvar, döşeme, tavan, cam ve doğrama gibi elemanları belirlenirken ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeler ( yalıtım sıvası , yalıtım şapı ) kullanılmalıdır. Ses yalıtım malzemesi kullanılarak alt ve üst kat seslerinin geçişi ile komşu duvarlardan geçen sesler de engellenir. İdeal ses yalıtımı, gözenekli yapısıyla kolon – kiriş, taban – tavan gibi yapının her detayını kaplayan , ses yalıtım özelliği olan yalıtım sıvası ve yalıtım şapı uygulamalarıyla gerçekleştirilir.

6- Ses yalıtımının ülkeye yararları nelerdir?

Gürültü, çağımızda çevre kirliliğinin bir boyutu olarak önemli bir sorun oluşturmakta ve nedeni ilk anda tespit edilemeyen birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Ses yalıtımı ile ilgili çalışmalar ve gürültü denetimi, sağlıklı ve huzurlu bireyler, temiz bir çevre, dikkat ve iş veriminin artırılarak iş kazalarının önlenebilmesi konularında gerek ülkemiz gerekse insanlarımız için büyük önem taşımaktadır.

7- Ses şiddeti nedir, nasıl ifade edilir?

Ses şiddeti, birim zamanda birim alana gelen ses enerjisi
miktarıdır. Büyüklük olarak ise dB (desibel) ile ifade edilir. Ses seviyesi ile ilgili şu örnekleri verebiliriz:

Ses Kaynağı ve Konumu
Kalkış halindeki uçak (25 m mesafede)
Yol kazısı (7 m mesafede)
Çalar saat zili (1 m mesafede)
50 km/h hızla giden otomobilin içi
Normal konuşma (1 m mesafede)
Sakin yatak odaları (olması gereken)
Ses Basınç Seviyesi dB (A)
140dB(A)
90dB(A)
80dB(A)
70dB(A)
50dB(A)
35dB(A)

 

8- Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Öncelikle ses yalıtımlı ortamlar oluşturmalı ve yüksek gürültü düzeyine sahip ortamlarda uzun süre bulunmamaya özen göstermeliyiz.

Gürültüye Maruz Kalınan Süre (saat/gün)
7,5
4
2
1
0,5 (30 dakika)
0,25 (15 dakika)
1/8 (7,5 dakika)
Maksimum Gürültü Seviyesi dB (A)
80
90
95
100
105
110
115

 Ses mekanik titreşimlerden meydana gelerek, temas ettiği malzemeye göre farklı davranışlar sergilemektedir. Ses seviyesinin (basıncının) ölçümü, desibel (dB) birimi üzerinden yapılmaktadır. Frekans (Hz) ise ses dalgalarının bir saniyedeki titreşimlerini belirlemekte kullanılan diğer bir ölçü birimidir ve ses şiddetini doğrudan etkilemektedir.

Birçoğumuzun da bildiği gibi yalıtım; ısı yalıtımı, yangın yalıtımı, ses yalıtımı ve nem yalıtımı olarak dörde ayrılmaktadır. Bu yalıtımların bireysel olarak yapılması düşünüldüğünde piyasada çok fazla yalıtım malzeme alternatiflileri yer almaktadır. Ancak bu dört yalıtımında aynı anda yapılması için taşyünü tek başına yetebilmektedir.  Özellikle yangın ve ses yalıtımı istenilen ve gereken yerlerde taşyünü kullanımı mecburidir.

Doğada bulunan inorganik taşların 1600 C’de eritildikten sonra merkezkaç kuvveti
(pamuk şekeri yapımı gibi) yöntemiyle elyaf haline getirilmesi süreci olan mineral taşyünü muhteviyatı taş olduğu için yangın yalıtımını en üst düzeyde yapmaktadır. Türkiye’de yangın yalıtımı en az bilinen yalıtım türleri arasında yer almaktadır. 2002 yılında çıkan, binaların yangından korunmasına yönelik yönetmelik sonrası projeler yangın yalıtımı olarak uygulanmaya başlamış ve özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, sinemalar ve ticari yapılarda yangın yalıtımı zorunlu hale gelmiştir. Evlerde ve işyerlerimizde kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yanıcı olduğundan yangın riskini artırır. Böyle bir durumda bize gereken zaman ve kaçış yolunu ise yangın yalıtımı sağlayacak. TSE ve CE standartlarına göre EN 13501-1 yangına karşı dayanım sınıfında taşyünü yangına karşı direnç gösteren malzemeler arasında en üst düzey olup A1 sınıfı yanmaz malzemeler listesinde olup en yüksek yangın direncine sahip malzemedir. Bu özelliği ile yangın yalıtımı için mineral taşyünü vazgeçilmez bir yalıtım malzemesidir.

Gürültü kirliliği iş yaşamındaki verimliliği düşürmekte okullardaki eğitim kalitesini azaltmaktadır. Bu sebeple ses yalıtımı yapılması zorunludur. Mineral taşyünü uzun ve ince lif yapısı sayesinde ses yalıtımını en üst düzeyde yapmakta ve yaşam kalitenizden ödün vermeden yaşamanıza olanak kılmaktadır. Yine aynı şekilde eğlence mekânlarında, sinemalarda taşyünü ses yalıtımı olmazsa olmazlardandır. Ayrıca yol ve havaalanı gibi gürültü seviyesi yüksek olan yerlere yakın yerleşim alanlarında ses yalıtım özelliği sayesinde yaşanan mekânlar da konfor şartlarının oluşmasını sağlaması için zorunludur. Ülkemizdeki çalışmalarda ise konutların ses yalıtım durumlarının Avrupa’daki konutlara göre daha kötü olduğunu göstermektedir. Hatta İstanbul ve İzmir ‘deki konutların çoğunluğunda konut içi gürültü düzeyinin rahatsız edici düzeylerde olduğu bile saptanmıştır. Bu durum, konutlardaki ses yalıtımına Türkiye ‘de henüz gerekli özenin verilmediğini ortaya koymaktadır. Taşyünü uzun ve ince lif yapısı sayesinde sesi bünyesinde absorbe etmektedir. Bu özelliği itibariyle ses yalıtımı gereken yerlerde taşyünü kullanımı zorunludur.

Taşyününü yine uzun ve ince lif yapısı sayesinde bünyesinde bulundurduğu hava kesitlerini birbirlerinden ayırdığı için çok iyi ısı yalıtımı da yapmaktadır.  Taşyünü doğal yapısı sayesinde çürümez, küflenmez ve bozulmaz bir yapıya sahip olduğu için yıllar boyu aynı ısıl iletkenlik direncini koruyarak ısı yalıtımı için tercih edilmesi gereken yalıtım malzemesidir.

Nem yalıtımı; yapı kesitlerinin nefes alabilmesi bakımından, duvar yapı kesitini oluşturan malzemelerin buhar difüzyon direncinin düşük olması gerekmektedir. Taşyünü buhar difüzyon direnci 1’dir ve bu değer hava ile aynı değerdedir. Petrol türevli EPS ve XPS ürünlerinde ise buhar difüzyon değeri 80 ile 250 arasında değişmektedir. Bu açıdan da bakıldığında yapı kesitlerinin nefes alabilmesi ve nem yalıtımı yapılması için taşyünü kullanımı gereklidir.

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi taşyünü ısı yalıtım özelliğinin yanında yangın, ses ve nem yalıtımı özellikleriyle artık ülkemizde de yoğun olarak tercih edilmektedir hatta alternatifi olmadığı için bir değil birden çok yalıtım grubu konforundan yararlanmak için taşyünü yalıtım malzemesi kullanmak olmazsa olmazlardandır.

Frekans ve Ses Şiddeti

Üst resimde yer alan grafikte, ses şiddeti frekans eğrisi ile birlikte göstermektedir. İnsan kulağı 16 – 20.000 Hz arasındaki sesleri duymaktadır. Konuşma esnasında frekans seviyesi 200 ile 8.000 Hz arasında seyretmekte ve ses şiddeti 30 – 70 dB seviyesine ulaşmaktadır. Avrupa‘da MP-3 kullaklıklarından duyulabilecek en yüksek ses 80 dB ile sınırlandırılmaktadır.

Duyma Eşiği
Mavi eğri etkileyici bir şekilde insan kulağının farklı frekansları, farklı seviyelerde işittiğini gözler önüne sermektedir. Düşük frekanslar ancak 80 dB‘ye ulaştığında duyulabiliyorken, 3.000 Hz.‘de insan kulağı çok daha iyi işitebiliyor.

Ağrı Eşiği
Ağrı eşiği sarı eğri ile gösterilmekte ve 120 dB seviyesinde olmaktadır.

Ses Yalıtımı
Ses seviyesinde yapılacak yaklaşık 6 dB iyileştirme, literatürde mevcut sesin yarı yarıya düşürülmesi anlamına gelmektedir. İnsan kulağı ise bu seviye 10 dB olduğunda sesin yarılandığı veya ikiye katlandığı hissine kapılmaktadır. 15 mm kalınlığındaki bir PhoneStar ses yalıtım plakası, beyaz eğriden de görüleceği üzere tüm frekanslarda iyi bir yalıtım sağlamaktadır. Özellikle insan kulağının duyarlı olduğu frekans aralığında PhoneStar 40-45 dB gibi çok yüksek bir performans gösterebilmektedir. Farklı standartların bir araya toplanmasıyla hesaplanan ortak değerler, gürültü tipne göre aşağıdaki birimler üzerinden tanımlanmaktadır:

Rw Hava Doğuşumlu Ses
Ln,w Darbe Kaynaklı Ses

Labaratuar ölçümlerine göre 15 mm kalınlığındaki PhoneStar ses yalıtım plakamız hava doğuşumlu sesi tek başına Rw=36 dB ve darbe kaynaklı sesi ΔLw=22 dB kesebilmektedir.

Ses seviyelerini daha iyi mukayese edebilmek adına aşağıdaki tabloda, hangi sesin yaklaşık kaç dB‘ye tekabül ettiğini görebilirsiniz:
Sese maruz kalınan süre ne kadar uzunsa, sağlığımıza olan etkisi aynı oranda artmaktadır.

Yapı sektöründe ses yalıtımı, yapının kalite göstergelerinin başında yer alarak tercihi etkileyen başlıca faktörlerden biri sayılmaktadır. Dolayısı ile yapı malzemeleri ve ses yalıtımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmak, planlanan başarıda önemli rol oynamaktadır.

Tablo: Sesin dağılım hızı

Dikkat:

Ahşap, beton, çelik gibi yapı malzemeleri sesin çok hızlı yayılmasını sağlamaktadırlar.

Konferans Salonu; Konferans salonu içinde gelen veya ayrı bir odada gelen gürültü var mı?

Örneğin, salonun karşısındaki ofisinde telefon birinin sesidir? Fotokopi makinesinin yanında oturan ses var mı?

Gürültü sizi ayıran bir duvar, bir inşaat elemanı varsa, o zaman sizinle aynı uzayda değil.

Ses yutma ürünleri sizinle aynı alan içinde gürültü kontrolü ve bu alanı ses kalitesini artırmakta yardımcı olur. Sena yapı konferans salonu akustik ahşap kaplama

KONFERANS SALONU

AKUSTİK AHŞAP KAPLAMA

VE

KUMAŞ KAPLAMALARI;

Konferans salonu kötü ses kalitesi ve ses yalıtımlı değilse, hassas bilgilerin risk alarak ve azalmış verimlilik para kaybetme.

Uygun bir akustik olmadan, iletişimsizlik ve çalışanların hayal kırıklığı problemler haline gelmektedir.

Birçok şirket bu sorunları çözmek için konferans salonu ses yalıtımı uygulamalar

Ayrıca konferans salonları yüksek kapasitede konuk ağırlanan mekanlar olmasından

ötürü ses yalıtımının yanısıra salondaki tüm konukların sesleri aynı seviye ve kalitede duyabilmeleri de önemli bir noktadır.

Ses yalıtımı ve konferans salonunda sesi izolasyonu için ses uygulaması yaptırmanızı öneriyoruz.

Tüm konukların sunumu yüksek kalitede duyabilmeleri için salon içi akustiğine çok dikkat edilmelidir.

Konferans salonu ses yalıtımında etkin sonuçlar almak için bizi arayın.

Ahşap Yünü Ses Yalıtımı;

Ahşap liflerin özel işlemlerden geçirildikten sonra makinalarda preslenerek plakalar haline dönüştürülmesiyle oluşur,

farklı kalınlıklarda ve ince-kalın lifli türevleri mevcuttur, ses yalıtımında kullanıldığı gibi dış cephe ısı yalıtımında da kullanılır, mükemmel akustik ve ses yalıtım değerlerine sahiptir.

Ahşap Taşyünü Ses Yalıtım Uygulamaları;

Şehirleşme ve toplu yaşamın getirdiği sorunlardan biri de ses kirliliği.

Sokak gürültüsü, komşudan gelen ses,

makine daireleri gibi rahatsızlık yaratan ses kaynaklarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda ahşap yünü ses yalıtım uygulamasıyla yardımcı olmaya hazırız.

Ahşap Yünü Ses Yalıtım Uygulama Alanları;

Ofislerde, toplantı odaları ve konferans salonlarında,

alışveriş merkezlerinde,

okullarda,

halka açık kapalı alanlarda,

tiyatro ve sinema salonlarında,

radyo stüdyolarında,

spor salonlarında,

kapalı yüzme havuzlarında,

otoparklarda

, restoranlarda vb. mekânlarda

bölme duvar, tavan ve duvar kaplaması olarak kullanılır.

Akustik Kumaş Kaplamaları,

Panellerin ön kısmında kullandığımız akustik özellikli kumaşlar aşınmaya,

solmaya ve yanmaya karşı dayanıklı malzemeden dokunmuştur.İstenilen renkte kumaş kaplamayapılabilmektedir.

Akustik Kumaş Kaplama;

AHŞAPTA

  SES   YALITIM 

MALZEMELERİ

Akustik Delikli Ahşap Duvar Paneli

Kapalı ortamlarda gürültüyü emen veya yansıtan ve akustik düzenlemeye yardım edip kaliteli ses duyumu sağlayan ahşap panellerdir.

Üzerleri delikli ve derzlidir.

Duvarlarda ve tavanlarda kullanılan modelleri vardır.

MDF ve Mdf/Lam ahşap paneller kullanılarak üretilmektedir.

DERZLİ DUVAR PANELLERİ
TANIM:
Derzli duvar panelleri dekoratif görünüm ve en iyi ses emisyonu sağlamaya yönelik çalışmalar doğrultusunda

. Derz grubu panelleri önden derz, arkadan delik delinerek akustik panel haline getirilir.
Uygulama Alanları:
Konferans,

tiyatro,

nikah ve sinema salonları,

AVM’ler,

restoranlar,

diskolar,

radyo ve tv santralleri

, bürolar,

kalabalık ofisler,

danışma hattı merkezleri,

çağrı merkezleri,

atış poligonları,

spor salonları,

çağrı merkezleri,

yüzme havuzları, d

üğün salonları,

konservatuvarçalışma salonları.

Akustik Delikli Ahşap Duvar Paneli
Kapalı ortamlarda gürültüyü emen veya yansıtan ve akustik düzenlemeye yardım edip kaliteli ses duyumu sağlayan ahşap panellerdir.

Üzerleri delikli ve derzlidir.

Duvarlarda ve tavanlarda kullanılan modelleri vardır.

MDF ve Mdf/Lam ahşap paneller kullanılarak üretilmektedir.

DERZLİ DUVAR PANELLERİ
TANIM:

Derzli duvar panelleri dekoratif görünüm ve en iyi ses emisyonu sağlamaya yönelik çalışmalar doğrultusunda

Derz grubu panelleri önden derz, arkadan delik delinerek akustik panel haline getirilir.

Uygulama Alanları:

Konferans,

tiyatro

, nikah ve sinema salonları,

AVM’ler,

restoranlar,

diskolar,

radyo ve tv santralleri ,

bürolar,

kalabalık ofisler,

danışma hattı merkezleri,

çağrı merkezleri,

atış poligonları,

spor salonları,

yüzme havuzları,

düğün salonları,

konservatuvarçalışma salonları.

AKUSTİK KUMAŞ KAPLI DUVAR PANELLERİ / %100 Performans

Toplantı salonları, açık ofisler, çağrı merkezleri, fabrika alanaları için proje çalışmaları ve akustik askı tavan panelleri uygulamaları
Kumaş kaplı akustik ses emici duvar paneller ve uygulamaları, Dekoratif kumaş baskılı ( istenilene göre) tual akustik ses emici paneller Uygulama Ve Malzeme Satışı Yapmaktayız.

Endüstriyel tesislerin gürültü yönetmeliği kapsamında gürültü azaltılması projelerini,
Stüdyo , Prova Kayıt Odası Ses İzolasyonu / Zemin Duvar Tavan ve Pencerelerin Genel Olarak Projelendirme Ve İş teslimi.

Kongre ve kültür merkezlerinin akustik tasarımı konusunda yapılan çalışmaların tümü dünya standartlarında değerlerin elde edilmesi amacıyla tamamen bilgisayar destekli olarak hazırlanan akustik simülasyon programına dayanmaktadır.

Akustik ses yalıtımı – Jeneratör odası ses yalıtımı – Stüdyo reji ve kayıt odası ses yalıtımı – Sinema platosu akustik düzenleme – Müzik odası ses yalıtımı – Tiyatro salonları akustik düzenleme ve ses izolasyonu – Gürültü kontrol camları – Otoyol kenarı araç sesleri – Dış mekan ses yalıtımı – açık hava akustik ses düzenleme – decibel ses izolasyon sistemleri – ses yalıtımı yapan firmalar

İletişim : 0224 222 53 49

Gsm: 0532 714 31 85