Tag Archives: mudanya makineli şap ustası

Mudanya Makineli Şap İşleri

Mudanya Makineli Şap İşleri

Makineli Şap

Şap makinesiyle  günlük  300 ile 500 m2 arası şap lama ve perdahlama yapılabilmektedir.  Şap Makineleri hareketli olduğundan başta marmara  bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de hizmet verebilmekteyiz. Makineli şap hızlı olmasının yanında m2 birim maliyeti elde dökülen şapa  göre daha ucuz olup, bina içinde kum çimento taşınmadan şap pompasının hortumuyla şap betonu kat içine aktarılır. Döküm bittikten sonra perdah makinesiyle ( helikopterli şap ) perdahlama yapılarak yüzey sertleşir ve düz bir yüzey sağlanır. Şap pompasıyla dökülen şap betonu sonrasında yapılan helikopter perdahlama uygulaması şap betonunun daha kısa sürede priz almasını sağlar ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

 

Makineli Şapın Özellikleri

  1. Malzeme zaiyatının önlenmesi
  2. Şap dökülecek alanında yükseklik sorunun ortadan kalkması
  3. Şapta homojenliğin tam sağlanmış olması ve bu nedenle şap Yüzey tozumasının engellenmiş olması
  4. Döküm esnasında döküm sahası ve malzeme alanın dışındaki alanların diğer işler için kullanılmaya açık olması
  5. Kullanılan malzemenin istatistiksel olarak bilinir olması
  6. 24 saat çalışabilme imkanı
  7. Makine hareketliliğinden dolayı saha da en uygun yere park imkanıyla şantiyede fizible alan yaratılması
  8. Şap betonu nun kolay priz alması

Ve sonuç olarak yukarda belirtilen nitelikleri sağlayacak kalifiye personelle şap imalatı yüzeyde azami  +/-   2 mm olarak gerçekleştirilmektedir. Bu   hata da maddenin genleşmesinden veya büzüşmesinden kaynaklanmaktadır. Şirket olarak bu şartlarda şap imalatını garanti edebilmekteyiz.

Ve Ayrıca istenirse yük taşıyıcı alanlarda ( otopark, ardiye, antrepo ve geniş açık alanlarada)  m2’de istenilen renkte  azami 4 kg.  kuvars ( yüzey sertleştirici ) kullanılarak endüstriyel zeminler yapmaktayız.

İletişim : 0224 222 53 49

GSM : 0532 714 31 85